Acord marc per a la contractació dels serveis de redacció de projectes de reurbanització i projectes de manteniment integral de l'espai públic o infraestructures amb mesures de contractació pública sostenible

Fecha Publicacion: 
Jueves, 11 Julio, 2019
Organo contratacion: 
Barcelona d'Infraestructures Municipals SA
Fecha Fin: 
Viernes, 13 Septiembre, 2019
Url: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=49810384&reqCode=viewCn