Taula redona: Documentació a presentar davant Organismes Públics

28 de Septiembre 2017

Delegación de La Safor

c/ Tres Pobles, 1 - Gandia
Tels.: 
962 87 00 62

 

 

Taula redona: Documentació a presentar davant Organismes Públics

 

Gandia, dijous 28 de setembre de 2017. 17h
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA. Preferència arquitectes col·legiats. PLACES COBERTES

 

PROGRAMA:
INTRODUCCIÓ:
Ponencia de Juan Rausell. Arquitecte de Control del CTAV. 30'
1. Definicions i diferències entre:
    Edificació: Llicència Urbanística, Llicència d’Obres, Declaració Responsable, Comunicació Prèvia, si cal.
    Gestió Ambiental: Llicència Ambiental, Declaració Responsable Ambiental, Comunicació Prèvia Ambiental
2. Documentació mínima de presentació:
    Projecte d’Edificació, Projecte Tècnic, Projecte d’Activitat, Memòria Tècnica, Memòria Valorada

 

TAULA REDONA:
Modera: Mariano Bolant, President del CTAV (o persona en qui delegue)
Participen:
Ajuntament d’Oliva
Ajuntament de Gandia
Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Ajuntament de Xeraco

 

DEBAT I PREGUNTES