Asistencia técnica na taxación sobre os valores do solo para o IIVTNU. Oleiros (A Coruña).

Fecha Publicacion: 
Viernes, 31 Julio, 2020
Organo contratacion: 
Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros
Fecha Fin: 
Lunes, 17 Agosto, 2020
Url: 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wJp2guXbhTWiEJrVRqloyA%3D%3D