Direcció integrada i gerència de projecte (project management) per a la promoció d'un edifici plurifamiliar d'entre 50 i 60 habitatges dotacionals, local i aparcament en la illa 3B, parcel·la 3D, de l'ARE "Eixample Sud" del Prat de Llobregat (Barcelona).

Fecha Publicacion: 
Viernes, 31 Julio, 2020
Organo contratacion: 
Prat Espais, SLU
Fecha Fin: 
Martes, 15 Septiembre, 2020
Url: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=66665487&reqCode=viewCn