Asistencia técnica para a redacción dos Plans especiais de protección dos cascos históricos da Tenencia e Fontán. Sada (A Coruña).