Assessorament per a la revisió tècnica i administrativa d’expedients de subvenció dels programes de rehabilitació energètica. Cataluña.