Assistència Tècnica que realitzi tot el procés expropiatori dels béns i drets afectats per les obres del Projecte de sanejament del nucli de la Cellera de Ter, al TM de la Cellera de Ter-La Selva. (Cataluña).