Concurs de projecte per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de rehabilitació, millora de l’eficiència energètica i instal·lació de plaques fotovoltaiques al Palau de l’Abat i de la Sagristia en l’edifici del Monestir de Sant Pere de Rodes a El Port de la Selva (Girona).