Concurs de projectes en dues fases per adjudicar els serveis per a la redacció del projecte bàsic i executiu per a la construcció de camp de futbol, vestuaris, dependències, urbanització i enjardinament a la Ciutat Esportiva de Sitges (Barcelona).