Concurs de projectes per la Redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici, cert. LEED, Proj. d’activitats ambientals i direcció d’obra de «rehabilitació de l’edifici de l’avinguda Diagonal, 233 de Barcelona».