Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de nova construcció Institut Les Cinc Sènies a Mataró (Barcelona).