Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de reparació i millora de l’envolvent del Centre d’Atenció Primària Manso, de Barcelona.