Concurs de projectes, promogut pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), mitjançant procediment restringit a cinc concursants, amb intervenció de jurat, per a la selecció d’una proposta d’intervenció, que servirà de base per a la contractació dels serveis de redacció del Projecte bàsic i d’execució i posterior direcció d’obra de la “reforma de l’edifici de La Casa de la Caritat del CCCB de Barcelona”, a un equip multidisciplinar de tècnics experts o especialistes en els àmbits contemplats en el Projecte esmentat.