Concurs de projectes restringit amb intervenció de jurat per a la contractació dels serveis relatius a la redacció del projecte i direcció de les obres de rehabilitació de la nau Shield del recinte de la Escocesa per ubicar el nou Foodlab Barcelona.