Concurs Obert de redacció i direcció d’obres per a les adequacions tècniques i funcionals de les instal·lacions i diferents espais de l’escola Prim. Barcelona.