Concurs per l’adjudicació dels serveis d’arquitectura per la redacció del projecte bàsic i executiu i direcció de l’obra «enderroc parcial de l’edificació i construcció de pavelló poliesportiu PAV-2 i sala polivalent annexa a l’antic col.legi dels Josepets. Tortosa (Tarragona).