Concurs. Redacció projecte de recuperació de la riera de Sentmenat que inclou: Parc de Can Palau: projecte bàsic, projecte executiu, ESS i direcció de les obres – Parc de Can Sorts: avantprojecte – Parc Torrent Cosidor avantprojecte i dues més (Barcelona)