Contracte de les obres del Projecte Executiu per a la millora de l’eficiència, l’estalvi energètic i la connectivitat tecnològica del Palau Falguera, dividit en 3 lots. – LOT 1. Execució del Projecte Executiu. – LOT 2. Direcció Facultativa i Direcció d’Execució. – LOT 3. Coordinació de Seguretat i Salut. Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).