Contracte de serveis per a la redacció del projecte executiu i l’estudi de seguretat i salut i la posterior direcció facultativa de les obres de reparació dels tancaments exteriors i llindes del Vapor Ros de Terrassa (Barcelona).