Contracte de Serveis per a la direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut per a la: “Remodelació del Carrer Cadmo PIFS 44”. Rubí (Barcelona).