Contracte de serveis professionals de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut per les obres de Vianantització del carrer Anselm Clavé i l’adequació del camí escolar entre el Pont del Diari i el CEIP La Floresta, de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).