Contracte dels serveis de la Direcció facultativa i Coordinació de seguretat i salut per les obres del «Projecte de millora dels accessos al pont del carrer Sant Joan». Rubí (Barcelona).