Coordinació Seguretat i Salut obres adequació us administratiu SC-DR. Roux. Barcelona.