Desenvolupament dels serveis de coordinació de seguretat i salut en la fase d’execució d’obra, de les obres del projecte bàsic i d’execució del Complex Lúdic-Esportiu del municipi d’Ascó (Tarragona).