Direcció d’obra i Coordinador de Seguretat i Salut per la consolidació estructural de la remodelació d’espai de Catalunya Línia 1 per a la sala de simuladors i dependències d’operació. Barcelona.