Direcció de les obres projecte de reforma d’un edifici per a la implantació d’un alberg municipal a Caseres i equipament (Tarragona).