DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER AL PROJECTE REURBANITZACIÓ ROTONDA CAMÍ CAN ORIOL T.M. RUBÍ (BARCELONA).