El servei de direcció d’obra (DO), la coordinació de seguretat i salut (CSS), el seguiment del programa de control de qualitat (SPCQ), la responsabilitat dels contractes de les obres segons s’estableixi a la normativa vigent de contractació, de l’arquitectura i a les indicacions municipals (RC), legalitzacions (Leg) i de la redacció del «As Built»; corresponent a les obres d’Urbanització de l’entorn del Monestir i Av. Juli Garreta. Sant Feliu de Guixols (Girona).