ELABORACIÓN DO PROXECTO DE DEMOLICIÓN, CÁLCULO DA ESTRUTURA DEFINITIVA, ELABORACIÓN DOS PROX. DE INSTALACIÓNS E ANEXOS VARIOS PARA OBRAS DE CONSOLIDACIÓN, RESTAURACIÓN E INTERCONEXIÓN ACCESIBLE A TRAVÉS DO SUBSOLO 2 EDIFICIOS CENTRAIS DO MUSEO-PONTEVEDRA.