La contractació del servei de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les diferents obres següents: – Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut, per la retirada de diversos elements de fibrociment i la seva substitució a l’escola Pins del Vallès de Sant Cugat del Vallès. – Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut, per la retirada de diversos elements de fibrociment i la seva substitució als a l’escola Bressol Montserrat, l’escola d’Art i disseny i l’escola Joan Maragall de Sant Cugat del Vallès. – Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut per les obres d’arranjament de la coberta, la millora de les condicions tèrmiques de l’edifici i ignifugat de l’estructura a l’equipament municipal Centre Cívic Mira-sol de Sant Cugat del Vallès. – Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut per les obres d’arranjament del voladís de la coberta del gimnàs a l’escola Joan Maragall de Sant Cugat del Vallès. (Barcelona).