La direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte de millores estructurals de l’edifici existent situat al carrer Major, 6-8, la casa del poble, del municipi de Sant Quirze Safaja (Barcelona).