La redacció dels projectes d’incendis, d’instal·lacions elèctriques, d’obres d’adequació, i d’activitats del museu del Vapor de la Burés, així com la direcció de les obres i la Coordinació en matèria de Seguretat i Salut de les obres. Anglès (Girona).