L’objecte del contracte és la contractació del servei de redacció del projecte bàsic i executiu, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, control de qualitat, coordinació de seguretat i salut, projecte de museïtzació i mobiliari, i direcció del muntatge, de les obres de reforma del Museu d’Art i Història de Reus.