Modificació del Projecte Executiu i Direcció d’obra del Taller de Material Mòbil A (TMMA) de la Cotxera de Transports de Barcelona, SA.