Prestació de serveis d’assistència tècnica per a la redacció del projecte (i si s’escau posterior direcció de les obres) de l’edifici d’habitatges amb protecció oficial del carrer Benet Moxó núm. 20 de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).