Prestació del servei d’assistència tècnica integrada de projectes (PM), de redacció de projectes i direcció facultativa i executiva i de coordinació de seguretat i salut dels projectes de la unitat alimentaria, amb mesures de contractació pública sostenible (5 lots). Barcelona.