Prestación do servizo de redacción de anteproxecto, proxecto básico e de execución e dirección facultativa de obras da «Recuperación do Campus Sur para o cidadán». Santiago de Compostela.