Proposta per acabar de completar i reordenar els espais que falten a la zona esportiva municipal i a la vegada poder fer-ne una millor i més eficient utilització… Vilanova del Vallès (Barcelona).