Redacció de l’avantprojecte, aixecament topogràfic, projecte executiu, direcció facultativa, CSS, control de qualitat i gestió amb companyies de serveis de les obres de remodelació de l’ambit sud del Parc de Can Xarau. Cerdanyola del Vallès (Barcelona).