Redacció de l’Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Quintí de Mediona i Mura (2 Lots). (Barcelona).