Redacció de projecte executiu i direcció facultativa, així com la coordinació de l’estudi de seguretat i salut, per l’adequació i ampliació de la Casa Jané per a Seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Barcelona).