Redacció de Projectes Constructius per l’execució de bases d’operació a: Santa Eulàlia, Tarragona, Paral·lel i Trinitat Nova. Lot 1: Base Santa Eulàlia Lot 2: Base Tarragona Lot 3: Base Paral.lel Lot 4: Base Trinitat Nova. Barcelona.