Redacció de projectes per a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de rehabilitació de deu immobles propietat de la Fundació situats a la ciutat de Barcelona.