Redacció del Pla director d’equipaments municipals per a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona).