Redacció del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable dels municipis de Montseny, Sant Martí de Tous, Castellví de Rosanes i Sobremunt, en 4 lots. Barcelona.