Redacció del projecte, control de qualitat, coordinació de seguretat i salut i direcció de les obres d’arranjaments de diferents espais del municipi de Barberà del Vallès (Barcelona).