Redacció del projecte d’execucuó de les obres d’ampliació de l’edifici seu del Consell Comarcal de la Garrotxa. Girona.