Redacció del Projecte de reforma i rehabilitació del Cinema Capitol de Pollença (Islas Baleares).