Redacció del Projecte d’execució de la reurbanització i integració de la carretera al nucli urbà de Súria (Barcelona).