Redacció del projecte, ESS i la posterior direcció de les obres de reurbanització del carrer Matas entre el carrer Castellar i carrer Enric Borràs, i del carrer Castellar i carrer Escalfapé entre l’escola Lola Anglada i carrer Pau Casals-Tiana (Barcelona)